previous pauseresume next

اجرای ۶۶۵۶ طرح بهداشتی،درمانی در کشور/ کار جهادی به معنای واقعی

دکتر سید علی صدر السادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت و درمان در آیین افتتاح جشنواره عمران سلامت با بیان این خبر، افزود: هنگامی که اجرای طرح تحول نظام سلامت آغاز شد، بسیاری از طرح ها از ۱۵ سال پیش شروع شده و نیمه تمام مانده بود. . او یادآور شد: در طرح توسعه و ایجاد ۲۱ هزار تخت جدید بیمارستانی در کشور می توانید بزرگ ترین پروژه های افتتاحی در ۳۵ سال گذشته را ببینید. به گفته وی شمار پروژه های عمرانی در قالب طرح تحول نظام سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۲۵۹۷ طرح بوده است که در مدت ۳ سال در این بخش بالغ بر ۱۶ هزار تخت جدید در بیمارستان ها ایجاد شده است. صدرالسادات با اشاره به این که ۴۰۰ هزار مترمربع کلینیک های ویژه در سراسر کشور ایجاد شده است، گفت: سهم استان اصفهان ۵ کلینیک ویژه بوده است.
 دکتر یوسفی رییس جشنواره عمران سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با بیان اینکه این دانشگاه پیشتازی خود را در حوزه عمران در کشور حفظ کرده است ادامه داد: در ۴ سال گذشته در علوم پزشکی اصفهان ۴۰۰ هزار متر مربع توسه و مرمت فضاهای بهداشتی و درمانی داشته ایم و کارهایی که باید در مدت ۲۰ سال انجام می دادیم در مدت ۳ سال انجام شد و اعتراف می کنم کار جهادی به معنای واقعی به مانند روزهای جنگ انجام شده است.