مجوز

برگزاری جلسه آموزشی رابطین سلامت محیط کار

جلسه آموزشی شهریور ماه ویژه رابطین سلامت ادارات در روز یک شنبه ۹۳/۶/۲۳ در سالن آموزش مرکز ولیعصر برگزار گردید.با توجه به جدول زمانبندی آموزش ها، مبحث رهنمودهای غذایی ایران و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها توسط آقای میرزاعلیان ، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه، آموزش داده شد همچنین با توجه به مناسبت روز جهانی قلب در مهرماه ، خانم دکتر سعیدی مطالب آموزشی ارائه نمودند.

اشتراک در مجوز