رفتن به محتوای اصلی
x

پایش استانی برنامه سلامت میانسالان

پایش استانی برنامه سلامت میانسالان  در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵توسط کارشناس استانی واحد سلامت میانسالان انجام گردید   
در این بازدید ابتدا نحوه اجرای برنامه در ستاد شهرستان و سپس نحوه ارائه خدمات میانسالان  توسط پزشک ، مراقبین سلامت  و ماما در مرکزخدمات جامع سلامت نوایی بررسی و پایش شد  و در پایان گزارش پایش به معاونت محترم بهداشتی ارائه گردید.