رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی گروه خانواده

نام و نام خانوادگی :  مریم طالبی

سمت : کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

تلفن داخلی :    233

 

واحد سلامت جمعیت و خانواده زیر مجموعه مرکز بهداشت شهرستان بوده و هدف آن در راستای اهداف وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی، تامین سلامت خانواده ها ازطریق اجرای فرایندهای مراقبتی مادران، کودکان، میانسالان، سالمندان و ارائه خدمات سلامت باروری و فرزندآوری می باشد، که در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت تابعه انجام می گیرد و ارائه خدمات پشتیبانی و نظارتی واحدها به عهده کارشناسان ستادی می باشد.

 

شرح وظایف کارشناس مسئول سلامت خانواده در ستاد شهرستان:

 

برنامه ریزی و مدیریت تدوین طرح های عملیاتی و مداخله ای بر اساس اهداف ، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها در سطح شهرستان

برنامه ریزی، ‌اجرا و ارزشیابی مناسبت های مرتبط با واحد سلامت خانواده و جمعیت

جمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه ها و مقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل

نظارت، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه های واحد سلامت خانواده و جمعیت در پایگاه ها و مراکز سلامت شهرستان

انعکاس فعالیتها، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به مدیر و معاونت بهداشتی

نظارت بر ارسال دستورالعمل های اجرائی به پایگاه ها و مراکز سلامت و بخش خصوصی

هماهنگی درون بخشی با واحدهای فنی و اداری بر حسب ضرورت فعالیت

هماهنگی برون بخشی  و جلب همکاری  سایر نهادها در خصوص ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات

برگزاری کارگاه های آموزشی حین خدمت جهت پرسنل در رده های مختلف 

جمع آوری، تحلیل، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه کارگاه ها و جلسات آموزشی برگزار شده

پیگیری اعتبارات واحد سلامت خانواده و جمعیت

هماهنگی درخصوص تهیه، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات، کتابچه، پمفلت و سایر رسانه های آموزشی

اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف در گروه های سنی

برآورد و نظارت بر توزیع مکمل های برنامه های واحد سلامت خانواده و جمعیت