رفتن به محتوای اصلی
x

با توجه به ورود سوش امیکرون به کشور و احتمال بالای انتشار سراسری آن از کلیه همشهریان گرامی بالای ۱۸ سال که حداقل ۳ ماه یا بیشتر از دریافت دوز دوم واکسن ضد کرونا (سینوفارم ،اسپوتنیک ،آسترازنکا ،برکت و ....)گذشته، دعوت می گردد در اسرع وقت جهت دریافت دوز سوم واکسن خود به مراکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه نمایند .
 محل واکسیناسیون :همه مراکز ،پایگاهها و خانه های بهداشت سراسر شهرستان و مرکز تجمیعی واکسیناسیون کووید سالن ورزشی رسالت دولت آباد

 ساعت فعالیت مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا ورزشگاه رسالت دولت آباد از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ می باشد .