رفتن به محتوای اصلی
x

محتوای آموزشی

دستورالعمل مراقبت بیماران مبتلا به فشار خون بالا ،دیابت و بیماریهای قلبی عروقی در زمان شیوع بیماری کوید19

طرح بنر حافظان سلامت قرارگاه شهید سلیمانی

محتوای آموزشی وبینار آشنایی نظری با انواع تمرین و مانور

پاورپوینت وبینار آشنایی نظری با انواع تمرین و مانور

خودمراقبتی زنان باردار در شرایط  کرونا

مطالب آموزشی کارگاه بسته خدمتی سالمندان

بوکلت سالمندان

فیلم مانا

مطلب آموزشی مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال

بوکلت های جدید کودکان 1399

فیلم آموزشی احیا پایه

محتوای آموزشی برنامه نیازسنجی 1399

فیلم آموزشی خوب ببینیم خوب دیده شویم

پیام های بهداشتی سالمندان در همه گیری کرونا

روز شمار هفته ملی سلامت مردان ایرانی

بسته آموزشی سلامت مردان در همه گیری کوید 19

آخرین ورژن بوکلت کودک سالم پزشک و غیر پزشک

بسته های توانبخشی خانواده محور

نکات کلیدی در مراقبت روتین کودکان

دستورالعمل ابلاغ کشوری طبقه بندی خطرپذیری سالمندان کشور

فلوچارت شماره 1 مراقبت خطرپذیری سالمندان

وبینار مراقبت خطرپذیری سالمندان در دوران اپیدمی کوید 19

جزوه آموزشی تغذیه

پیام های تغذیه ای کرونا

توصیه تغذیه ای در روزه داری در شرایط شیوع بیماری کرونا

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری کرونا

کمبود ویتامین ها و ترکیبات بدن چه تاثیری در نا باروری زنان و  مردان دارد ؟

تاثیر مصرف سیگار بر اثر بخشی داروها

شعار روز های هفته محیط زیست

سلامت روان مردان و کوید 19

هفته جهانی سلامت مردان

مطلب آموزشی هفته جهانی سلامت مردان

مطلب هفته جهانی سلامت مردان 2

مطلب آموزشی کوید 19 و بارداری

مطلب آموزشی ناباروری چیست ؟

مطلب آموزشی خودمراقبتی درخودکشی

مطلب آموزشی خودمراقبتی در افسردگی

محتوای آموزشی راهکارهایی برای ارتباط برقرار کردن با سالمندان

مطلب آموزشی کارگاه ملی برنامه پاسخ نظام سلامت به بلایا و فوریت ها

مطلب آموزشی دستورالعمل تدوین و اجرای برنامه آمادگی مراکز بهداشتی درمانی در برابر بلایا

مطلب آموزشی هشدار و فراخوان

اسلایدهای کارگاه خودمراقبتی در اختلال وسواس فکری و عملی

یافته های پاراکلینیکی در غربالگری پستان

محتوای آموزشی کارگاه تدوین برنامه عملیاتی ویژه پزشک مراقب سلامت و بهورز

بسته های توانبخشی خانواده محور

اسلایدهای آموزشی ASQ3

فایل های آموزشی کودکان

12 نیاز صمیمیت در زندگی مشترک

کارگاه اصول و مبانی آموزش سلامت برای سالمندان

کلیات سالمند شناسی و طب سالمندان

محتوای آموزشی" آموزش سلامت بزرگسالان "

محتوای آموزشی هفته آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال

محتوای آموزشی پویش روابط خانوادگی

محتوای آموزشی وسواس اختلالات سایکوسوماتی روانی رفتاری در  دوران کرونا

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از دیابت

کارگاه شهری ارائه خدمات ثبت و گزارش گیری خدمات میانسالان در سامانه سیب

پرسشنامه ASQ3

متن آموزشی واکسیناسیون مادران باردار

اسلایدهای آموزشی فعالیت بدنی

محتوای آموزشی بیماریهای شایع مردان

اسلاید ثبت خدمات مراقبت کودک سالم در سامانه

محتوای آموزشی کارگاه مداخلات ارتقا سلامت

محتوای آموزشی چگونه شعله عشق را در زندگی مشترک روشن نگه داریم ؟

پیام های آموزشی بسیج ملی تغذیه

فایل آموزشی سما

سلامت مردان و

اسلایدها و مطالب آموزش وبینار راهنمایی ارزیابی و درمان اختلالات و پیشگیری از خودکشی سلامت روان ویژه پزشکان 15 و 16 تیر ماه 1401

اسلایدها و مطالب آموزش وبینار راهنمایی ارزیابی و درمان اختلالات و پیشگیری از خود کشی سلامت روان ویژه پزشکان 15 و 16 تیرماه 1401

شاخص گیری و تحلیل شاخص های سالمندان

تسهیلگری 1

تسهیلگری 2

تسهیلگری3

کتاب

مراقبت از نوزاد نارس

ماساژنوزادان و شیر خواران

نظام مراقبت سالمندان