رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دومین کمیته مرگ نوزادان و کودکان زیر ۵ سال

برگزاری دومین کمیته مرگ نوزادان و کودکان زیر ۵ سال با حضور اعضاء محترم ، بررسی موارد جدید مرگ و ارائه مداخلات در راستای پیشگیری ازوقوع موارد مشابه 1402/06/28