رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی معاون درمان

دکتر حسن کمالی

سمت پزشک عمومی

شماره تماس 45828251

شماره تماس داخلی :200

شرح وظایف

۱- کسب دستورالعملهای لازم از مقامات مافوق و تجزیه و تحلیل دستورالعملهای کسب شده جهت اجرای بهتر امور

۲- نظارت بر مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهرستان طی بازدیدهای روزانه و شبانه

۳- نظارت بر تعرفه پزشکان دولتی و خصوصی و نیز اطلاع رسانی در مورد تعرفه ها به پزشکان

۴- پیگیری مشکلات درمانی منطقه و بررسی راه حل های مناسب و عند اللزوم انعکاس به معاون درمان استان و نیز کنترل و رسیدگی به شکایات مردمی

۵- پیگیری برگزاری کلاسهای آموزشی پرسنل ذیربط

۶- نظارت بر عملکرد درمانی مراکز دولتی و خصوصی

۷- هماهنگی و همکاری با نظام پزشکی و دادگاه جهت رسیدگی به تخلفات پزشکی