رفتن به محتوای اصلی
x

گسترش

معرفی واحد گسترش

مسئول گسترش خانم مریم افراسیابی 

تلفن تماس :۴۵۸۲۵۸۲۵۱

تلفن تماس داخلی :۲۳۷

  کارشناسان گسترش خانم عذرا منصوری

تلفن تماس داخلی :۲۳۵

و خانم فرحناز نوری

تلفن تماس داخلی ۲۳۶

شرح وظایف

- نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي

- هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي

- احداث ، تجهيز و راه اندازي واحدهاي مورد نياز با توجه به اعتبارات

- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت

- راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد نیاز بر اساس اولويت

- تعیین مشخصات جمعیتی ،جغرافیایی ،اجتماعی محدوده تحت پوشش

- بررسی فضای فیزیکی مراکز وارائه برنامه اولویت بندی جهت تعمیر وبهبود های فیزیکی مراکز به ترتیب اولویت

- تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت

- ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمات درماني ، فرمانداری و ...

- ایجاد هماهنگی درون بخشی با واحد های مختلف ستادی و مراکز و خانه های بهداشت

- تهيه و توزيع فرمهاي مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني

- انجام امور مربوط به بيمه روستايي و پزشك خانواده

- تامين نيروي انساني به صورت قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده

- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت برای رده هاي مختلف

- برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات مسوولين مراکز شهري و روستائي با رئيس مرکز بهداشت و مسؤولين واحدها و تيم نظارت و پي‌گيري مصوبات جلسات

- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات هماهنگی کارشناسان ستادی با مدیر و معاون شبکه بهداشت و درمان و پیگیری مصوبات جلسات

- اصلاح و بازنگری و تدوین پیش بینی دفتر طرحگسترش

- نظارت و پایش مستمر پرسنل مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

- تکمیل و اصلاح مستمر برنامه HNIS

- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش

- تنظیم لیست حقوقی پزشک خانواده طبق فرمول دریافت و پرداخت پزشک خانواده

- نظارت بر نقل و انتقالات نیروها

- نظارت بر کار آموزی دانش آموزان و دانشجویان