رفتن به محتوای اصلی
x

امور دارویی

خانم دکترالهه کاظمی

سمت: مسئول امور دارویی

مدرک تحصیلی: دکتر داروساز

شماره تماس 45828251

تلفن تماس داخلی 255

 

شرح وظایف

- تنظیم سندهای دارویی و تجهیزات جهت ارائه به کارپردازی

- صدور حواله های دارویی

- نظارت کامل بر انباردارویی از نظر رعایت موجودی دارو، تامین دارو و تاریخ انقضاء

- دریافت دارو و تجهیزات از مرکز بهداشت استان

- دریافت دارو و تجهیزات جهت مرکز دیالیز از معاونت درمان

- دریافت داروهای مخدر از معاونت غذا و دارو استان جهت مرکز MMT

- تهیه دارو و تجهیزات جهت اورژانس ۱۱۵

 

مراکز تحت پوشش

- خانه های بهداشت

- پایگاهها

- اورژانس ۱۱۵

- داروخانه های شهری و روستایی

- دندانپزشکی

- آزمایشگاهها

- بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه

- دیالیز بیمارستان میمه