رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی واحد کارگزینی

شرح وظایف

مسئول کارگزینی خانم زارعان

تلفن تماس :۴۵۸۲۸۲۵۱

تلفن تماس داخلی :۲۲۷

 

 • صدور کلیه احکام کارگزینی و قرارداد کارکنان طبق قوانین و مقررات
 • انجام امور مربوط به نرم افزارهای مرتبط با منابع انسانی از جمله جامع پرسنلی، مهندسی مشاغل، سامانه رشد، بازنشستگی – نقل و انتقالات و ..... و نظارت بر ورود اطلاعات در نرم افزارهای تردد، ارزیابی و ...
 • تهیه پیش نویس مکاتبات، استعلامات، ابلاغ ها و .... مورد نیاز
 • بررسی و تکمیل مدارک و معرفی کارکنان جدید الاستخدام به مراجع ذی صلاح
 • انجام امور مربوط به خروج از خدمت (بازنشستگی، حقوق وظیفه، فسخ قرارداد، از کار افتادگی، استعفا، بازخرید و ...)
 • انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان و تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی و قراردادی
 • انجام امور مربوط به احتساب سوابق، ارتقا رتبه و طبقه کارکنان مشمول به منظور ارسال به کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه
 • انجام امور مربوط به تغییر عنوان، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان به منظور ارسال به کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • انجام امور مربوط به انتقال، مأموریت و جا به جایی کارکنان
 • نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب و مرخصی ها، وضعیت مرخصی سالانه و محاسبه کارکرد پرسنل
 • صدور انواع ابلاغ ها و نظارت بر آن ( تعیین محل خدمت ،پاس شیر و .... )
 • نظارت بر فرآیند مربوط به ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان
 • نظارت بر انجام امور مربوط به نیروهای مشمول قانون پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات ضریب کا و پیام آوران بهداشت
 • نظارت بر بایگانی و ضبط مکاتبات و مستندات
 • انجام امور مربوط به اجرای مضوبات کمیته ها و نظارت بر ابلاغ آرای هیأت تخلفات، تجدید نظر و کمیته انضباط کار و اجرای آرای مزبور
 • بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط
 • مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات و ... به مقامات مافوق
 • شرکت در جلسات، دوره های آموزشی و کمیته ها
 • انتقال تجارب و آموزش به کارکنان شاغل در واحد
 • انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات و در حیطه شغلی مربوطه

 

کارشناس واحد کارگزینی فاطمه صانعیان

تلفن تماس :۴۵۸۲۸۲۵۱

تلفن تماس داخلی :

 

 • تایپ نامه ها و صورتجلسات شبکه و ....
 • پاسخگویی به ارباب رجوع
 • بایگانی
 • صدور احکام پرسنل
 • ورود اطلاعات پرسنل در سامانه مهندسی مشاغل
 • تکمیل لیست لباس پرسنل
 • پاسخ به برخی نامه های معاونت و تهیه مستندات خواسته شده در نامه با توجه به تشخیص مسئول واحد

 

کارشناس واحد کارگزینی :راضیه ملایی

تلفن تماس :۴۵۸۲۸۲۵۱

تلفن تماس داخلی :۲۲۸

 

 • کلیه امور مربوط به سامانه کسرا
 • بایگانی
 • رابط ارزشیابی
 • پاسخگویی به ارباب رجوع