رفتن به محتوای اصلی
x

بهداشت روان

بهداشت روان

مسئول واحد سلامت روان خانم فاطمه ابراهیمی /کارشناس روانشناسی بالینی

تلفن :۴۵۸۲۸۲۴۵

تلفن داخلی:۲۱۶

کارشناسان :

 

شرح وظایف کارشناس سلامت روان در تیم سلامت

۱-شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت

۲-شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن وجنس

۳-انجام مطالعات میدانی وشناسایی عوامل ومشکلات اثر گذار بر سلامت روان در منطقه (مانند مصرف دخانیات ،سوءمصرف مواد ،مصرف مشروبات الکلی ،خشونت خانگی ،بیکاری ،میزان سواد

۴-تدوین برنامه های مداخله ای به منظور کنترل وکاهش عوامل وفاکتور های شناسایی شده در منطقه

۵-شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر وجود عوامل ومشکلات اثر گذار بر سلامت روان افراد

۶-انجام برنامه های موجود در بسته خدمت ابلاغی

۷-آموزش های خود مراقبتی در حوزه سلامت روانی –اجتماعی واعتیاد

۸-آموزش مهارتهای فرزند پروری

۹-آموزش مهارتهای زندگی

۱۰-غربالگری تکمیلی در سوء مصرف مواد ،مداخله مختصر وپیگیری

۱۱-خدمات روانی –اجتماعی در درمان سوءمصرف کنندگان مواد

۱۲-آموزش های روانشناختی کاهش آسیب اعتیاد در مدارس

۱۳-آموزش های روانشناختی به بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی (غیر سایکوز )

۱۴-آموزش گروهی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک

۱۵-آموزش گروهی به بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک

۱۶-ویزیت در منزل بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک (در صورت لزوم با همراهی مراقب سلامت مرد )

۱۷-پیشگیری از خودکشی

۱۸-مشاوره ها ی عمومی

۱۹-عضویت در شوراهای اجتماعی محلات ،مشارکت در برنامه های آموزشی فرهنگسرای محله و.........

۲۰- غربالگری تکمیلی سلامت اجتماعی

۲۱-ارائه حمایت های روانی اجتماعی به بزرگسالان

۲۲-ارائه حمایت های روانی اجتماعی به کودکان

۲۳-نظارت مستقیم هفتگی به مراقبین سلامت در زمینه فعالیتهای مرتبط با سلامت روان در پایگاهها ی سلامت تحت پوشش

۲۴-قبول ارجاعات مراقبین سلامت در پایگاههای سلامت تحت پوشش وارائه پس خوراند

۲۵-ارجاع موارد بر اساس بسته خدمت به پزشک مرکز

۲۶-همکاری با سازمانهای مردم نهاد وخیریه وبهزیستی برای کمک به نیازمندانوایجاد اشتغال