رفتن به محتوای اصلی
x

مشارکت مردمی

نام و نام خانوادگی : فرزانه حاتم پور    

شماره تماس 45828251

شماره تماس داخلی :215

سمت :کارشناس مشارکت مردمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدارک پزشکی

 

 رسالت واحد مشارکت مردمی :

بهداشت به عنوان زیر بنای سلامت جامعه یکی از اجزای مهم و موثر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها بوده و برنامه ریزان رشد و توسعه هر جامعه بدون تردید در این میان برترین راه دستیابی به این اهداف را آموزش بهداشت از طریق زنان جامعه به زنان جامعه و در واقع به کل جامعه دانسته و با اعتقاد راسخ ادعا می نمایند همان طوریکه شادابی و نشاط، جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد فقدان تندرستی هم موجب کاهش کار و تولید یا توقف ونقصان رشد و توسعه و در نهایت تولید ناخالص ملی شده که در نتیجه جامعه رو به نیستی خواهد رفت.
واحد مشارکت مردمی با هدف جلب مشارکتهای مردمی به خصوص زنان جامعه جهت ارتقا سلامت جامعه تشکیل شده است . این واحد وظایف خود را عمدتاً از راه رابطین بهداشت به انجام می رساند.
رابطین بهداشت زنانی هستند که به طور داوطلبانه با نیت کسب رضای خداوند و خدمت به همنوعان خود با بخش بهداشت همکاری می نمایند.

این زنان باید از یکسری شرایط برخوردار باشند:

1. حداقل سواد خواندن و نوشتن
2. علاقمندی
3. رازدار و با صداقت
4. رضایت همسر
بدین لحاظ مسئولیتی که بر عهده رابطین شریف و ارزشمند بهداشتی گذاشته شده بسیار سنگین است و در واقع در جهت بقا و ارتقا جامعه بوده لذا ایفای این وظیفه مهم خداپرستانه مستلزم تلاش هماهنگ و مستمر از طرف دست اندرکاران مسائل بهداشتی و در درجه نخست خود رابطین عزیز می باشد.

وظایف رابطین بهداشت :
1. کسب آگاهی از راه و روشهای بهداشتی با شرکت مستمر در کلاسهای آموزشی و انتقال به خانوارهای تحت پوشش خود
2. تشویق خانوارهای تحت پوشش به استفاده از تسهیلات و امکانات موجود
3. پیگیری منظم مواردی که نیاز به مراجعه به پایگاه بهداشت محله یا خانه بهداشت روستا دارند.
4. جمع آوری اطلاعات جمعیتی و آمارهای مربوط به مرگ، تولد، مهاجرتها، تنظیم خانواده و نیازهای بهداشتی خانوارهای تحت پوشش
5. فعال کردن افراد محله و برقراری ارتباط بین واحدهای بهداشتی در مردم محله برای برآورده نمودن نیازهای بهداشتی محله

واحد مشارکت مردمی
این واحد یکی از واحدهای ستادی شبکه بهداشت به مسئولیت یک کارشناس جلب مشارکتهای مردمی و زیر نظر واحد آموزش و ارتقای سلامت می باشد.
هدف کلی : ارتقا سلامت جامعه از طریق آموزش رابطین بهداشتی
اهداف جزیی:

1. تشکیل کلاسهای آموزشی به صورت هفتگی برای رابطین بهداشتی
2. جذب رابطین بهداشتی جدید از طریق پرسنل مراکز و رابطین قبلی
3. پیگیری مراقبتهای به تاخیرافتاده گروههای هدف
4. آموزش خانوارها توسط رابطین مربوطه
5. گزارش مشکلات بهداشتی محله توسط رابطین

عملکرد
همکاری با سازمانها و دستگاههای برون سازمانی مثل هلال احمر، تربیت بدنی و...برای آموزش رابطین بهداشتی
همکاری درون سازمانی با واحدهای مختلف مثل بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و حرفه ای برای آموزش رابطین پیرامون موضوعات مختلف و مشکلات بهداشتی روز، پیگیری گزارشات بیماریها و مشکلات بهداشتی محله
برنامه های رابطین شامل رابط روستایی، رابط تخصصی، رابط افاغنه، توانمندسازی رابطین
رابط روستایی:

هدف از جذب رابط روستایی استفاده از نیروی مردمی در روستاها جهت افزایش سطح آگاهی بهداشتی جامعه و از بین بردن تفاوتهای میزان و ارتقا پوشش خدمات بهداشتی و بهبود شاخصهای بهداشتی روستای اصلی با روستای قمر و پر کردن خلا حضور مداوم بهورز در روستا

وظایف رابط روستایی:

1. شرکت در جلسات آموزشی خانه بهداشت
2. انتقال آموزشها به خانوارهای محله
3. گزارش وقایع حیاتی روستا در اولین فرصت ممکن در روستای قمر
4. پیگیری موارد تاخیر در روستای قمر
5. همکاری، پیگیری در حل مشکل بهداشتی روستا(بهسازی منابع آب، دفع بهداشتی زباله و....)

 

رابط تخصصی:

کسانی هستند که به طور داوطلبانه با نیت کسب رضای خداوند متناسب با نوع تخصص و تحصیلاتی که دارند با بخش بهداشت همکاری کرده و به رابطین به طور رایگان آموزش می دهند.


رابط افاغنه: با توجه به حضور تعداد زیادی افاغنه در ایران و به علت پراکندگی محل سکونت آنها مشکلات بهداشتی زیادی را برای خود و دیگران به وجود می آورندبه همین دلیل نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

وظایف رابط افاغنه:
1. شرکت در کلاسهای آموزشی
2. انتقال مطالب آموزشی به سایر افاغنه
3. گزارشدهی در مورد بیماریهای واگیر
4. همکاری و پیگیری جهت حل مشکلات بهداشتی افاغنه
5. گزارشدهی وقایع حیاتی

آموزش داوطلبان سلامت طي دو مرحله انجام مي شود:

1-دوره مقدماتي( کتاب راهنمای فعالیت رابطین):

طي نمودن اين دوره نقش بسيار مهمي در برقراري ارتباط مناسب داوطلبان سلامت با مراكز بهداشتي درماني و مردم دارد.در اين دوره آنان با شبكه بهداشت و درمان كشور،شرح وظايف خود ومهارتهاي ارتباطي آشنا مي شوند.

2-دوره تكميلي:

 پس از پايان دوره مقدماتي داوطلبان سلامت بر اساس الويتهاي بهداشتي منطقه در جلسات آموزشي كه هر هفته در مراكز بهداشتي درماني تشكيل مي شود شركت مي كنند.اين دوره محدوديت زماني ندارد.در جلسات هفتگي علاوه بر مباحث بهداشتي مهارتهاي زندگي و شغلي كه منجر به توانمندسازي زنان براي داشتن زندگي سالم ومولد مي شود از جمله كامپيوتر ،كمكهاي اوليه،مقابله با بحران و...به داوطلبان سلامت آموزش داده مي شود.آنان با حضور در برنامه هاي توانمند سازي و فراگيري مهارتهاي شغلي در جهت ارتقاءكيفيت زندگي گام برداشته كه موجب بهبود وضعييت اقتصادي وبهداشتي خود و خانواده مي شود.