رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هماهنگی

پیرو ابلاغ رسمی ادغام آموزه های طب ایرانی در نظام سلامت، جلسه هماهنگی در تاریخ ۱۳ اسفند ماه با حضور مدیر شبکه، معاون بهداشت ، مسئولین واحدهای فنی و کارشناسان واحد سلامت خانواده و مبارزه با بیماریها برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر کمالی در خصوص ادغام طب ایرانی در نظام سلامت و برنامه پزشک خانواده توضیحاتی را ارائه نمودند سپس دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی توسط مسئول واحد سلامت خانواده بیان گردید و در ادامه آقای طاوسی در مورد اهمیت و لزوم خودمراقبتی و ادغام مباحث طب ایرانی در نظام شبکه توضیحاتی را ارائه نمودند.