رفتن به محتوای اصلی
x

همزمان با جشن بزرگداشت هفته جوان

همزمان با جشن بزرگداشت هفته جوان درموسسه غیرانتفاعی سپهر مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ،ضمن برپایی غرفه سلامت توسط مراقبین سلامت مرکز بهداشتی درمانی سیمرغ جهت غربالگری دانشجویان وتوزیع پمفلت پیشگیری ازحوادث وسوانح ترافیکی ،سالک ،تغذیه سالم وتراکت جهت فراخوان جوانان ،جلسه آموزشی با موضوعات پیشگیری از حوادث وسوانح ترافیکی وازدواج سالم برگزارشد .