رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری مانور عملیاتی زلزله در آموزشگاه حضرت رقیه شهر دستگرد

برگزاری مانور دورمیزی زلزله در مرکز خدمات جامع سلامت دستگرد و مانور عملیاتی زلزله در آموزشگاه حضرت رقیه شهر دستگرد