رفتن به محتوای اصلی
x

آمار

آمار

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

سابقه

شماره تماس

ایمیل

مریم دورقی

مسئول آمار

کارشناس آموزش مدارک پزشکی

۹ سال

۰۳۱۴۵۸۲۸۲۵۱

داخلی :۲۱۸

amarborkhar_doraghi@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد آمار يكي از واحدهای ستادی مركز بهداشت شهرستان مي باشد كه  جمع آوری،نظارت و كنترل آمارو اطلاعات عملکردی و جمعیتی واحدهای تحت پوشش ،استخراج شاخص هاي بهداشتي مربوطه و ارسال پس خوراندهاي لازم را بعهده دارد.

 هدف کلی

ارتقاي كيفيت نظام ثبت و شاخص گيري و تجزيه و تحليل داده هاي آماري به منظور بهينه سازي برنامه هاي مديران در جهت سلامت مردم

ماموریت

واحد آمار شبکه بهداشت و درمان با مشاركت در امور مربوط به بهداشت و سلامت از طريق هدايت وارتقاي نظام مديريت اطلاعات بهداشتي و اطمينان از اينكه اطلاعات جامع،دقيق و به هنگامي براي برنامه ريزي مدیران و مسئولان سطوح مختلف ارائه خدمات فراهم مي شود به منظور ارتقاي كيفيت نظام مديريت اطلاعات شهرستان گام بر می دارد.

 چشم انداز

ارتقای کیفیت مراقبت بهداشتی از طریق ارتقای کیفیت نظام مدیریت اطلاعات بهداشتی

اهداف اختصاصی 

۱.         بهبود کیفیت فرایند ثبت و نظام گزارش دهی آمار و اطلاعات

۲.        استخراج به موقع آمار و شاخص هاي بهداشتي

۳.        ارتقای فرایند تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات جمعیتی) پوشش جمعیتی) مراکز شهری و روستایی شهرستان

۴.        ارتقای نظام جمع آوری و ثبت مرگ و میر شهرستان

۵.        ارتقای آگاهی کارکنان درگیر در فرایند مدیریت اطلاعات بهداشتی (رابطین و پرسنل)

۶.        ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي پژوهشي

۷.        کاهش درصد موازی کاری در سیستم بهداشتی

۸.        ارتقاء کیفیت تجزیه و تحلیل اطلاعات

۹.        افزایش استفاده از شاخص های بهداشتی موجود در سیستم

۱۰.     ارتقای آگاهی مدیران و برنامه ریزان در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی

۱۱.     ارتقای کاربرد فن آوری اطلاعات

شرح وظایف:

۱۲.       تهيه و تنظيم آمار جمعيتي كل شهرستان ( جمعيت شهري- روستايي- عشايري- اتباع بيگانه)

۱۳.     تدوین سالنامه جمعیتی شهرستان و ارائه به سطوح مربوطه

۱۴.     تهيه و تنظيم اطلاعات زيج حياتي شهري و روستايي

۱۵.     تهیه و تنظیم شاخص های حیاتی،تجزیه و تحلیل و ارائه فیدبک

۱۶.      تهيه و تنظيم اطلاعات زیج و جمعیت بر طبق برنامه main

۱۷.      تهيه و تنظيم اطلاعات مرگ و مير شهرستان

۱۸.     تجزیه و تحلیل اطلاعات مرگ و میر و تهیه شاخص ها و نمودارهای مربوطه

۱۹.     تهیه و تنظیم آمار تسهیلات و امکانات و نیروی انسانی

۲۰.     ارتقا کیفیت و صحت اطلاعات در سامانه سیب

۲۱.     شرکت در جلسات کمیته ثبت وقایع حیاتی با ریاست فرماندار محترم شهرستان

۲۲.     فعاليتهاي مربوط به طرح سرشماری

۲۳.      نظارت و پایش منظم مراکز بر اساس شاخص های تعیین شده و ارائه بازخورد

۲۴.     برگزاري كميته هاي آمار و مرگ و میر در دوره های زمانی معین

۲۵.     تهيه و تنظيم بانك اطلاعات و شاخص های شهرستان

۲۶.     تهیه و تنظیم اطلاعات جمعیتی و سایر اطلاعات درخواستی واحد ها و سازمان های درخواست کننده و ارائه به آنها

۲۷.     همکاری با واحدهای ستادی در خصوص رفع مشکلات آماری و برخی مسائل مربوط به برنامه های نرم افزاری و اینترنتی آنها

۲۸.     شرکت در همایش ها و کارگاه های مربوطه

۲۹.     شرکت در جلسات و کمیته های مرکز بهداشت شهرستان و استان

۳۰.     تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد

۳۱.     اجرای برنامه های آموزشی(پرسنل جدیدالورود،دانشجویان و پرسنل محیطی)

۳۲.     اجرای طرح رابطین آماری مراکز و نظارت بر ایشان

۳۳.     برگزاری همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی

۳۴.     سایر فعاليتهاي مربوط به واحد آمار