رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش بهورزی

آموزش بهورزی

آموزش بهورزی و بازآموزی تیم سلامت

اهم شرح وظیفه واحد :

۱-حفظ ، ارتقاء آگاهی،نگرش وعملکرد بهورزان و نظارت مستمر بر نحوه پیگیری تیم سلامت در کنترل اپیدمی کووید ۱۹

۲- انجام امور پذیرش بهورزی

۳- حفظ وارتقاء آگاهی،نگرش وعملکرد تیم سلامت

۴- برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی،نگرش وعملکرد نیرو های جدیدالورود به سیستم

۵-برنامه ریزی و تنظیم فرم های ۲۶

۶- ایجاد فرم های ۲۶ در سامانه آموزش کارکنان

۷- ثبت نام پرسنل در سامانه آموزش کارکنان جهت شرکت در پیش آزمون و پس آزمون

۸- بارگزاری سوالات پیش آزمون و پس آزمون در سامانه آموزش کارکنان

۹-پیگیری مشکلات مربوط به امور آموزش کارکنان تا حصول نتیجه

۱۰- گزارش گیری از کلاس های آموزشی و ارسال به واحد های فنی و مرکز بهداشت ستان

۱۱- نظارت برخدمات رده های محیطی از طریق سامانه سیب به صورت  حضوری و غیر حضوری

۱۲- همکاری دراجرای طرح های جدید وادغام درسیستم

۱۳- پیگیری جهت رفع مشکلات پرسنلی وتجهیزاتی خانه ها ی بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی دارای بهورز

۱۴- شرکت وحضورفعال درجلسات هماهنگی و آموزشی شهرستان و استان

۱۵- تشکیل جلسات شورای مربیان، شورای بهورزی ،کمیته آموزش تیم سلامت به منظوربررسی و پیگیری مشکلات  وبرنامه ریزی لازم درجهت بهبود وضعیت موجود

۱۶- انجام نیازسنجی آموزشی از کلیه پرسنل ،اولویت بندی و ارسال به دانشگاه و مرکز بهداشت استان

۱۷- انجام امورآموزش پرستاران دیالیز

۱۸- وضعیت نیروی انسانی آموزش بهورزی و آموزش ضمن خدمت کارکنان

19- فصل نامه بهورزی 112

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

حضور در واحد

۱

زهرا شکوهی

مدیر بهورزی و رابط آموزش کارکنان

تمام وقت

۲

معصومه دیانتی

کارشناس آموزش و مربی بهداشت محیط

سه روز هفته(روز های فرد)

۳

اکرم کمالی

مربی خانواده

-

۴

شکوفه دارابی

مربی واگیر مبارزه با بیماری ها

-

۵

محمد یزدانی

مربی  غیر واگیر مبارزه با بیماری ها

-

۶

مهندس بهنام رحمانی

مربی بهداشت  حرفه ای

-

۷

فرزانه حانم پور

مربی 5آمار و زیج حیاتی

-

۸

زهره بنگاه

مربی مامایی

-

20-تقویم آموزشی اردیبهشت ماه 1401

 21 تقویم آموزشی خرداد ماه11401

22تقویم آموزشی خردادماه 1401

23-فصلنامه بهورزی

24-برنامه زمانبندی کلاس های آموزشی

25-تقویم آموزشی تیر ماه1401