رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی معاونت غذا و دارو

 

 

مسئول واحد امور دارویی خانم دکترالهه کاظمی

شماره تماس 45828251

شماره تلفن تماس داخلی :255

 

شرح وظایف واحد معاونت دارویی

 

بازدید و پایش داروخانه های منطقه

بازدید و پایش عطاری های منطقه

بازدید و پایش مراکز ترک اعتیاد  منطقه

بازدید و پایش باشگاه های ورزشی منطقه

بازدید و پایش داروخانه های مراکز جامع سلامت منطقه

چک و بررسی ترالی احیا مراکز و مراکز جامع سلامت و مراکز واکسیناسیون

پایش و بررسی عملکرد انبار دارویی شبکه

بررسی  و ارسال نسخ بیمه سلامت منطقه

بازدید و پایش مراکز بیمارستانی ( مرکز ولیعصر و دارالشفا امام رضا )

دریافت و توزیع داروهای خاص برای مراکز بیمارستانی و اورژانس

اموزش پرسنل جهت انبارداری و نگه داری داروهای مراکز

ثبت درخواستهای دارویی مراکز جامع سلامت

بررسی و پایش مکمل های دارویی ارسالی به مراکز

بررسی شکایات خدمات دارویی و ارسال ان به مراجع زیربط