رفتن به محتوای اصلی
x

بیماریهای واگیردار و غیرواگیردار

 

سید علی طاوسی

واگیر

مسئول واحد واگیر

 

 

 

اسماعیل محمودی

غیر واگیر

برنامه غربالگری و ثبت سرطان

 

غیر واگیر

کارشناس برنامه خطر سنجی سکته های  قلبی و مغزی ،دیات و  فشار خون

 

غیر واگیر

برنامه آسم و برنامه پوکی استخوان سلامت کارکنان

 

 

محمد یزدانی

واگیر

مسئول توزیع واکسن و زنجیره سرما

 

واگیر

کارشناس برنامه مالاریا

 

واگیر

کارشناس برنامه زئونوز

 

شکوفه دارابی

واگیر

کارشناس برنامه آنفلوآنزا

 

واگیر

کارشناس برنامه ایمنسازی

 

واگیر

برنامه مراقبت های سندرومیک و برنامه بیماریهای حاد تنفسی

 

هاجرالسادات لقمانی

غیر واگیر

کارشناس برنامه ژنتیک و تالاسمی

 

غیر واگیر

کارشناس برنامه هیپو تیروئید

 

غیر واگیر

کارشناس برنامه PKU

 

غیر واگیر

کارشناس برنامه سوانح و حوادث

 

غیر واگیر

کارشناس مار و عقرب گزیدگی

 

غیر واگیر

کارشناس شنوایی