رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی معاونت پشتیبانی

معرفی معاونت پشتیبانی

مسئول امور عمومی   آقای حسن تقی زاده

تلفن تماس :45828251

تلفن تماس داخلی:205

شرح وظایف

۱- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای قوانین بخشنامه ها آئین نامه های استخدامی و دستورالعمل های واصله و همکاری با سایر مسئولین به منظور ایجاد هماهنگی .

۲- اقدام لازم به منظور پیش بینی و تامین پرسنل مورد نیاز واحد ها بر اساس پستهای سازمانی .

۳-­برنامه­ ریزی و­ایجاد هماهنگی بین واحدها در­خصوص تقسیم­ اعتبارات از قبیل فوق­ العاده اضافه­ کار­–ماموریت­–­ردیف و...

۴- انجام ارزشیابی سالانه مجموعه واحدهای مرتبط با اداره امور اداری .

۵-­رسیدگی به مکاتبات­ اداری و ­پاراف نامه­ ها و امضاء نامه­ های ارباب­ رجوع در زمان عدم حضور مدیریت و معاونت بهداشتی مرکز .

۶- نظارت بر انجام فعالیت پرسنل شاغل در اداره امور اداری و مراقبت در حسن جریان مکاتبات و تسریع در صدور و کنترل نامه­ ها .

۷- برنامه ریزی و نظارت بر انجام حضور و غیاب کارکنان ستاد و مراکز تابعه و ارائه گزارش به مافوق

 ۸- نظارت مداوم بر انجام خدمات عمومی از قبیل (حفظ و  نگهداری ساختمان ها – اموال ، وسایل نقلیه و ارتباطی تاسیساتی و نگهداری وسایل و لوازم عملیاتی در انبارها و توزیع و تقسیم بین حوزه های تحت کنترل .)

۹- شرکت در جلسات و کمیسیون های متشکله و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مافوق

۱۰- همکاری با سایر مسئولین مربوطه بمنظور ایجاد هماهنگی و رفع مشکلات اداری .

۱۱- تهیه و تنظیم برنامه های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تدارکات – ساختمان – امور رایانه – دبیرخانه – کارگزینی – خدمات – امور قراردادها – نقلیه – انبار ملزومات – انبار پلاک خور و آموزش و راهنمایی بافراد تحت سرپرستی .

۱۲- ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات اصلاحی در مسائل و فنون مربوط به اداره امور اداری

۱۳- فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای کارکنان طبق مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

۱۴- همکاری در انعقاد قراردادهای مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها .

۱۵-­ایجاد تعامل و همدلی در بین پرسنل تحت امر ­و پیگیری مشکلات ارائه شده و به ­انجام رساندن آنان­ توسط واحد مربوطه

۱۶- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار بین کارکنان و تعیین حدود وظایف آنها

 ۱۷- انجام سایر امور با نظر مقام مافوق با رعایت ضوابط اسلامی و اداری .