رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی واحد مبارزه با بیماریها

مشخصات پرسنل شاغل در واحد مبارزه با بیماریها

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان برنامه

 

سید علی طاوسی

واگیر

مسئول واحد واگیر

 

۱

 

اسماعیل محمودی

غیر واگیر

برنامه غربالگری و ثبت سرطان

غیر واگیر

کارشناس برنامه خطر سنجی سکته های  قلبی و مغزی ،دیات و  فشار خون

غیر واگیر

برنامه آسم و برنامه پوکی استخوان سلامت کارکنان

۲

 

محمد یزدانی

واگیر

مسئول توزیع واکسن و زنجیره سرما

واگیر

کارشناس برنامه مالاریا

واگیر

کارشناس برنامه زئونوز

۳

شکوفه دارابی

واگیر

کارشناس برنامه آنفلوآنزا

واگیر

کارشناس برنامه ایمنسازی

واگیر

برنامه مراقبت های سندرومیک و برنامه بیماریهای حاد تنفسی

۴

هاجرالسادات لقمانی

غیر واگیر

کارشناس برنامه ژنتیک و تالاسمی

غیر واگیر

کارشناس برنامه هیپو تیروئید

غیر واگیر

کارشناس برنامه PKU

غیر واگیر

کارشناس برنامه سوانح و حوادث

غیر واگیر

کارشناس مار و عقرب گزیدگی

غیر واگیر

کارشناس شنوایی

۵

ناهید سعیدی

واگیر

اپیدمیولوژیست

پزشک مرکز مشاوره قبل از ازدواج و تالاسمی

واگیر

اپیدمیولوژیست

پزشک درمانگر سل و پزشک مشاوره بیماریهای رفتاری

۶

فاطمه پورجعفر

واگیر

کارشناس برنامه بیماریهای منتقله از آب و غذا

واگیر

کارشناس برنامه ایدز و بیماریهای آمیزشی

واگیر

کارشناس برنامه هپاتیت

واگیر

کارشناس برنامه سل