رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کمیته بین بخشی بهداشت کشاورزان

برگزاری کمیته بین بخشی بهداشت کشاورزان توسط واحد بهداشت حرفه ای با حضور نمایندگان محترم ادارات مرتبط و کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با این حوزه و همچنین موضوع پیشگیری از غرق شدگی با ایمن سازی استخرهای آب کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۹ در محل سال جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان.