رفتن به محتوای اصلی
x

همایش جوانی جمعیت

همایش جوانی جمعیت همراه با نصب پمفلت ماده۴۴ قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت و حمایت از زوج های ناباروروتوزیع کتابچه تخمدان پلی کیستیک واندومتریوز وتراکت سقط عمدی جنین و آموزش نرخ باروری کلی ومشکلات وپیامدهای تک فرزندی و فراخوان میانسالان جهت انجام مراقبتهاومشاوره قبل از بارداری ومراجعه به موقع جهت تشکیل پرونده بارداری برای اولیا دانش آموزان در مدرسه حضرت زهرا در تاریخ 1401/12/15 توسط خانم خانی وهمچنین آموزش سبک زندگی در ناباروری مردان توسط خانم حیدری در شاپورآباد