رفتن به محتوای اصلی
x

همایش جوانی جمعیت وفرزندآوری

همایش جوانی جمعیت وفرزندآوری آموزش در خصوص جوانی جمعیت، تغذیه وناباروری ، هرم غذایی وجانشین ها باحضور پرسنل خانه بهداشت وکارشناس تغذیه باهماهنگی واحد سلامت خانواده سرکار خانم مختاری و مسئول واحد تغذیه آقای کمالی مدرسین خانم دکتر موحدی ، خانم حق شناس ، خانم حسینی وخانم محمدیان کارشناس تغذیه 1402/06/20 توزیع تراکت و برگزاری مسابقه جوانی جمعیت واهداء جوایز با همکاری شورای اسلامی، دهیاری ومسئول حسینیه محسن آباد