رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته درون بخشی بزرگداشت هفته جوان

کمیته درون بخشی بزرگداشت هفته جوان با حضورمعاونت محترم بهداشتی وکارشناسان ‌ستادی دردفتر مدیریت شبکه بهداشت ،برگزار گردید وبرنامه ریزی جهت افزایش شاخص معاینات وبرگزاری جلسات آموزشی ویژه گروه سنی جوان انجام شد. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳