رفتن به محتوای اصلی
x

تزریق نوبت سوم واکسن کرونا آقای حاجی دلیگانی( نماینده محترم شهرستان برخوار)

تزریق نوبت سوم واکسن کرونا آقای حاجی دلیگانی ،نماینده محترم شهرستان روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳