رفتن به محتوای اصلی
x

باروری سالم

معرفی واحد باروری سالم و جمعیت 12

کارشناس برنامه باروری سالم خانم مریم مختاری

تلفن :۴۵۸۲۸۲۵۴

تلفن تماس داخلی :۲۳۲

مریم مختاری

 

*برگزاری مناسبت هفته جمعیت و هفته سلامت

*پیگیری اعتبارات برنامه باروری سالم و جمعیت

*شرکت در کمیته ها و جلسات مربوطه به برنامه

*بازدید از مرکز آموزش هنگام ازدواج و ارسال فیدبک

*نظارت بر برگزاری  کلاس های آموزش هنگام ازدواج

*تهیه مطالب آموزشی در زمینه باروری سالم و جمعیت

*برگزاری جلسات آموزشی ,هماهنگی و وبینارمرتبط با برنامه

*هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی جهت پیشبرد برنامه

*تکمیل چک لیست پایش و نظارت و ارسال نمرات به واحد گسترش

*ارسال آمارهای مربوطه برنامه باروری سالم به واحد ستادی استانی

* آموزش به زوجین درجهت کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

* آموزش به زوجین درجهت افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده
*تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های برنامه

* آموزش به زوجین درجهت -کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

*آموزش به زوجین درجهت غربالگری اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر

*نظارتهای دوره ای و ارسال بازخورد به پرسنل محیطی و توجیه پرسنل جدیدالورود
*آموزش درجهت ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعدکننده ناباروری

*هماهنگی با مسئولین مافوق جهت تقدیر از پرسنلی که در امر باروری سالم و فرزندآوری تلاش نموده اند

* تلاش در جهت افزایش آگاهی زوجین در ابتدای زندگی مشترک با هدف ارتقاء رضايتمندي از زندگي زناشويي وارتقاء باروری کلی بیشتر از حد جانشینی

* ترویج مفاهیم آموزشی در خصوص اهمیت ازدواج مناسب در سنین مناسب و اهمیت فرزند آوري سالم

 

 

۲۳۲